Vergoedingen 2020

Voor de vergoedingen van behandeling binnen de generalistische basis gezondheidszorg (GBGGZ) voor volwassenen vanaf 18 jaar is het wettelijke eigen risico per 2019 gelijk gebleven aan 2018, namelijk 385 euro. Voor meer informatie over vergoedingen, zie ‘kosten‘.

Sinds 1 januari 2015 valt de bekostiging van alle jeugdzorg aan kinderen en jeugdigen tot 18 jaar onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten (en zit dus niet meer in het pakket van de zorgverzekeraars). De afgelopen twee jaar had Marijke een contract met de gemeente Utrecht. Echter, per 1 januari 2017 heeft Marijke haar contract met de gemeente beëindigd. Het voordeel hiervan is dat er geen verwijzing en diagnose meer nodig is. Ook is er geen wachtlijst. Voor kosten van behandeling bij Marijke, zie haar pagina.