Kosten

Vergoedingen en voorwaarden voor vergoeding 

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u in ieder geval een verwijzing nodig van uw huisarts. De datum op de verwijsbrief moet liggen voor de datum van de eerste afspraak bij de psycholoog. Er moet bovendien sprake zijn van (het vermoeden van) een stoornis.

In andere gevallen kan natuurlijk ook hulp verleend te worden, maar vergoedt de verzekeraar de kosten niet, tenzij u hiervoor aanvullend verzekerd bent. Dit zijn de zogenaamde OVP-consulten (OVerig Product).

Sinds 2014 heeft u, als volwassene vanaf 18 jaar, vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de generalistische basis GGZ. Hierbij wordt wel het eigen risico aangesproken, ook in 2020 is dit 385 euro.

Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar koopt de gemeente zorg in. Marijke Bouwmeester heeft per 1 januari 2017 haar contract met de gemeente Utrecht beëindigd. Dit betekent dat behandeling wel mogelijk is maar men dit zelf dient te bekostigen. Dit geldt overigens ook voor de andere behandelaren, die indien gewenst ook jongeren behandelen.

Door de overheid zijn 4 zorgzwaarte producten (kort, middel, intensief en chronisch) vastgesteld. Ook is er een prestatie onvolledig behandeltraject overgangsproduct. Ieder zorgzwaarte product staat voor een bepaald aantal behandelminuten (dit betreft zowel gespreksduur als voorbereiding/administratietijd). De hulpverlener mag de geleverde zorg pas na afronding van het gehele behandeltraject in rekening brengen.

Niet elke psycholoog heeft voor 2020 contracten met (alle) verzekeraars afgesloten. Als de psycholoog een contract heeft bij uw zorgverzekeraar, dan wordt de rekening rechtstreeks naar de desbetreffende verzekeraar verzonden. Als de psycholoog geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, dan wordt de rekening van het uitgevoerde zorgzwaarteproduct naar u toe gestuurd. U betaalt dan rechtstreeks aan de praktijk. De rekening kunt u vervolgens zelf indienen voor vergoeding bij uw zorgverzekeraar.

Het is raadzaam bij uw verzekering de precieze vergoeding na te gaan. Als u een restitutiepolis heeft, is de vergoeding het gemiddelde van het marktconforme tarief van de gecontracteerde hulpverleners. Bij een naturapolis krijgt u niet alles vergoed. Het precieze percentage verschilt per verzekeraar, in 2014 is door de rechter bepaald dat dit minimaal 75 % moet zijn van het gemiddelde marktconforme tarief van desbetreffende verzekeraar.

Afzeggingen

Uw afspraak afzeggen? Doet u dat uiterlijk 48 uur van te voren, dan brengen wij geen kosten in rekening. Aan annulering van uw afspraak binnen 48 uur zijn wel kosten verbonden, welke door de verzekeraar niet worden vergoed.