Kosten

Vergoedingen en voorwaarden voor vergoeding 

Een verwijzing van uw huisarts is nodig voor vergoeding van uw behandeling. Er moet bovendien sprake zijn van (het vermoeden van) een stoornis.

In andere gevallen kan natuurlijk ook hulp verleend te worden, maar vergoedt de verzekeraar de kosten niet, tenzij u hiervoor aanvullend verzekerd bent. Dit zijn de zogenaamde OVP-consulten (OVerig Product).

U heeft als volwassene vanaf 18 jaar recht op vergoeding van psychologische hulp in de generalistische basis GGZ vanuit uw basisverzekering. Hierbij wordt wel het eigen risico aangesproken. In 2021 is dit 385 euro.

Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar koopt de gemeente zorg in. De Samenwerkende Psychologen hebben geen contracten met gemeenten. Dit betekent dat behandeling voor jongeren tot 18 jaar alleen mogelijk is op eigen kosten.

Door de overheid zijn 4 zorgzwaarte producten (kort, middel, intensief en chronisch) vastgesteld. Ook is er een prestatie onvolledig behandeltraject. Ieder zorgzwaarte product staat voor een bepaald aantal behandelminuten (dit betreft zowel gespreksduur als voorbereiding/administratietijd). De hulpverlener mag de geleverde zorg pas na afronding van het gehele behandeltraject in rekening brengen.

Niet elke psycholoog heeft voor 2021 contracten met (alle) verzekeraars afgesloten. Als de psycholoog een contract heeft bij uw zorgverzekeraar, dan wordt de rekening rechtstreeks naar de desbetreffende verzekeraar verzonden. Als de psycholoog geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, dan wordt de rekening van het uitgevoerde behandeltraject naar u toe gestuurd. De rekening kunt u vervolgens zelf indienen bij uw zorgverzekeraar.

Het is raadzaam bij uw verzekering de precieze vergoeding na te gaan. Als u een restitutiepolis heeft, is de vergoeding het gemiddelde van het marktconforme tarief van de gecontracteerde hulpverleners. Bij een naturapolis krijgt u niet alles vergoed. Het precieze percentage verschilt per verzekeraar, in 2014 is door de rechter bepaald dat dit minimaal 75 % moet zijn van het gemiddelde marktconforme tarief van desbetreffende verzekeraar.

Afzeggingen

Uw afspraak afzeggen? Doet u dat uiterlijk 48 uur van te voren, dan brengen wij geen kosten in rekening. Aan annulering van uw afspraak binnen 48 uur zijn kosten verbonden, die de verzekeraar niet vergoedt.