Voor verwijzers

Redenen van verwijzing

Licht tot matig ernstige, psychische problematiek; kort psychologisch onderzoek; pre-therapie; beperkte hulpvraag bij complexe problematiek; terugvalpreventie; overbruggingscontact en/of consultatie.

Verwijzing

Cliënten hebben een verwijsbrief van een arts nodig, om in aanmerking te komen voor vergoeding door een verzekeraar. De datum van de verwijsbrief dient te liggen voor het eerste gesprek van de patiënt bij de psycholoog. Inhoudelijke informatie stellen wij op prijs, dit is echter niet noodzakelijk.

Mocht u bij verwijzing een voorkeur hebben voor een psycholoog, wilt u dit dan bij uw patiënt aangeven? Een belangrijke overweging is ook dat uw patiënt zich aanmeldt bij de psycholoog met de kortste wachttijd.

Samenwerking

Elkaar kennen en op de hoogte zijn van ‘ontwikkelingen’ vergemakkelijkt de samenwerking. Aan het onderhouden van contact met verwijzers en collega-hulpverleners hechten wij daarom groot belang. Met velen van u doen wij dit al middels overleg en bijeenkomsten.

Kent u ons nog niet? Indien het op prijs gesteld wordt, komen wij graag kennis maken.

Mailinglijst

Eén of twee keer per jaar sturen wij een nieuwsbrief per mail. Bent u een nieuwe verwijzer? Geef dan uw mailadres door aan psychologensplr@gmail.com. Ook voor wijzigingen van mailadressen.