Anne-Marie van de Burgt

Werkwijze
Ik hoor van mijn cliënten terug dat zij mij als direct ervaren, soms confronterend. Ook dat ik me goed kan inleven in je gevoelens en dat jouw autonomie centraal staat. Ik werk naast de ‘standaard’ behandelingen veel met lichaamstaal en het leren kennen van de eigen innerlijke lichaamssignalen.

Ik gebruik verschillende technieken, waarvan de bekendste zijn: EMDR, cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, maar ook lichaamsgerichte, analytische en contextuele technieken. Lees meer over mijn manier van werken en over waarom ik  bewust geen contract met zorgverzekeraars heb afgesloten op mijn website: cpburgt.comNB. Dit hoeft als je een restitutiepolis en dus vrije keuze in hulpverleners hebt, geen nadelige financiële gevolgen te hebben.

Divers
In de loop der jaren heb ik gewerkt met mensen met heel verschillende achtergronden, leeftijden en problemen binnen verschillende GGZ-organisaties. Sinds 2011 werk ik met veel plezier in mijn solopraktijk.

Positief
Ik ben er van overtuigd dat het mensen meestal goed lukt  om zelf de problemen die zij in het leven tegen komen, op te lossen.  Maar soms maak je te veel mee in korte tijd. Of je hebt klachten waardoor je normale bezigheden je te veel worden. Misschien heb je iets indrukwekkends meegemaakt, dat  je niet kunt verwerken. Je raakt uit balans. In mijn behandelingen steun ik je om zo mogelijk in korte tijd weer ‘op de rit’ te komen. Als het zinvol is, graven we een laagje dieper zodat je inzicht krijgt in oorzaken van de klachten en deze oorzaken emotioneel kunt verwerken.

GZ-Psycholoog, trainer, projectmanager
Ik heb bij verschillende instellingen voor geestelijke gezondheidszorg gewerkt. Als behandelend  psycholoog, maar ook als projectmanager, trainer en voorlichter. Ik heb de vervolgopleiding tot GZ-psycholoog  doorlopen en diverse cursussen gedaan  op het gebied van behandeling, diagnosestelling, training en projectmanagement. Daarnaast heb ik een driejarige opleiding tot Reader en Healer voltooid.

Praktische zaken:

  • Aanmelding graag per email naar cpburgt@gmail.com en wil je je naam en mobiele telefoonnummer vermelden? Dan mail ik je een hand-out met Algemene Voorwaarden & Praktische Zaken. Plus, ik zal je een beveiligde mail (secure zorgmail) sturen met de volgende vragen: hulpvraag kort toe te lichten, wie je huisarts is en of je al een verwijsbrief voor de GB GGZ hebt, of je een naturapolis of restitutiepolis bij je verzekeraar hebt en voorkeur voor dag/tijdstip eerste afspraak. Je kunt op deze mail veilig antwoorden. Daarna zal ik je bellen – of mailen – met voorstel eerste afspraak en je hierin enkele opties geven.
  • Zorgverzekeraars contracten 2022. Ik werk zonder contracten met verzekeraars. Dit betekent dat je bij een restitutiepolis een betere vergoeding krijgt dan bij een naturapolis. Uitgebreidere info onder het kopje kosten op deze website en op mijn website cpburgt.com. Infomedics zal je de rekening sturen, die je zelf kunt declareren bij je verzekeraar.
  • Gesprekken ook in het Engels.
  • Er is gratis parkeergelegenheid voor de deur. Mijn praktijkruimte bevindt zich op de begane grond.

Samenwerkende Psychologen Leidsche Rijn & Huisarts & Huisartsenpost.

  • Wij van Samenwerkende Psychologen Leidsche Rijn zijn elkaars praktijkwaarnemer in geval van langer durende afwezigheid.
  • Er is geen 24-uurs beschikbaarheid. Dit betekent dat bij spoed en crisis contact opgenomen dient te worden met de huisarts of buiten kantoortijden met de huisartsenpost. Bij gedachten aan zelfdoding staat op www.113.nl nuttige informatie hoe (direct) hulp te krijgen.

Beroepscode GZ-psycholoog BIG:

  • In de WGBO, Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst, staan wetten en plichten waar ik me aan dien te houden. Hierin is het beroepsgeheim uitermate belangrijk en mag ik alleen met ondertekende machtiging informatie verstrekken of overleggen met derden. Een cliënt heeft recht op inzage eigen dossier en ik dien na sluiten dossier dit 20 jaar te bewaren. Voor het EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) geldt de AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking) en ondertekende overeenkomsten zijn ter inzage in mijn praktijkkamer.
  • Mocht je ergens ontevreden over zijn, dan hoop ik dat je dit zo snel mogelijk met me bespreekt. Als we er samen niet uitkomen en is de klacht ernstig, dan kun je gebruik maken van de klachtenregeling van mijn beroepsvereniging LVVP. Informatie hierover vind je op https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/
  • (Kopieën) van diploma’s en goedgekeurd Kwaliteitsstatuut LKS 3.0 zijn ter inzage in mijn praktijkkamer.
  • De praktijk wordt gevisiteerd door de LVVP .

 

(Jong)volwassenen/ouderen

Mevr. A.M. (Anne-Marie) van de Burgt
GZ-psycholoog, lid LVVP.
BIG registratie: 690 633 609 25

Bellen:
06-111 46 339, geen voicemail. Bij geen gehoor graag mailen: cpburgt@gmail.com
Adres
Boerderij OverVoorn
Rijksstraatweg 16
(hoofdingang middendeel boerderij)
3545 NA Utrecht

Werkdagen
ma 9.15 – 1445; di en do 815 – 1445; woe 815 – 1145

Beschikbaarheid