Astrid te Koppele

GZ-psycholoog BIG

In 2003 ben ik als zelfstandig ondernemer gestart in coaching, arbeidsreintegratie, training en onderwijs. Sinds 2009 heb ik mijn praktijk in het Julius Gezondheidscentrum Terwijde. Op verwijzing van uw huisarts kunt u contact met me opnemen voor het maken van een afspraak. Bedrijfsartsen verwijzen ook naar me voor arbeidsgerelateerde begeleiding en voor coaching kunt u ook bij mij terecht.

In 1991 ben ik afgestudeerd in de Klinische en Arbeids&Organisatie Psychologie. Tijdens mijn specialisatie heb ik gewerkt bij een RIAGG, PAAZ en in de (pijn-)revalidatie en arbeidsreintegratie. Ik ben gespecialiseerd in lichamelijke klachten die medisch onvoldoende verklaard kunnen worden. Mijn begeleiding bij deze veelal uitputtings- en stressgerelateerde klachten is gericht op het doorbreken van de vicieuze cirkel van klachten. Vanuit deze expertise krijg ik ook veel verwijzingen van Arbo-diensten, omdat er vaak ook sprake is van verzuim op het werk. Ik ben goed op de hoogte van Wet Verbetering Poortwachter (WVP) die bij – gedeeltelijke – ziekmelding ingaat. Ook met een medische diagnose kan ik u begeleiden in het  beter omgaan met beperkingen en klachten en de kwaliteit van leven te verbeteren. Denk hierbij aan NAH, diabetes, herstel van kanker, spierziekten en neurologische aandoeningen. Tevens begeleid ik cliënten met depressieve klachten, angstklachten en eetproblemen. Ook geef ik EMDR om klachten en beklemmende gevoelens samenhangend met ingrijpende dan wel traumatische ervaringen te verminderen en vaak zelfs weg te nemen.

Mijn manier van werken kenmerkt zich door een praktische aanpak waarbij belemmeringen getackeld en oplossingen gezocht worden, zodat de cliënt zelf weer grip op het leven krijgt. De partner betrek ik ook graag in een begeleiding.

Ook geef ik relatiegesprekken, waarbij de focus is op het hier-en-nu en de onderlinge communicatie te verbeteren. Naast analyse wat uit balans is geraakt vind ik het ook belangrijk aandacht te besteden aan verbondenheid en versterking positieve gevoelens waardoor er weer naar de toekomst gekeken kan worden.

Ik ben opgeleid in de cognitieve gedragstherapie, EMDR, relatietherapie, oplossingsgerichte therapie, NLP en psychofarmacologie. Naast de praktijk ben ik docent bij de NSPOH in ‘SOLK & Aanpak Somatisatie’ en de Master Opleiding Fysiotherapie HU. In overleg is ook coaching en in company training mogelijk.

– In 2021 is er contract met ALLE zorgverzekeraars en wordt ná afronding elektronisch gedeclareerd. Uw zorgverzekeraar verrekent het eigen risico met u.
– Gesprekken ook in het Engels.

(Jong)volwassenen/ouderen

Contact

Mevr. M.H.A. (Astrid) te Koppele
GZ-psycholoog BIG GB GGZ
Registerpsycholoog NIP
Lid: NIP en LVVP
BIG registratie: 59050144225

Bellen: 06-52462246
Mailen: astrid@workingsolutions.nl
Na aanmelding kan veilig geantwoord worden met secure email

Mailen: astrid@workingsolutions.nl

Adres
Julius Gezondheidscentrum Terwijde
1e verdieping
Emile Hullebroeckstraat 60
3543 BZ Utrecht

Werkdagen
maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur

Beschikbaarheid