Astrid te Koppele

GZ-psycholoog BIG in de GB GGZ 

In 2003 ben ik als zelfstandig ondernemer gestart met coaching, arbeidsreintegratie, training en onderwijs. In 2009 kwam daar voor enkele dagen een eigen praktijk bij in het Julius Gezondheidscentrum Terwijde wat nu al jaren fulltime is. Ik blijf van afwisseling houden en coaching kan in de praktijk en voor geven van onderwijs en training mag ik even op stap. De Leidsche Rijn bevalt me zo goed, dat ik hier ook met veel plezier woon.

Ik ben in Utrecht afgestudeerd in de klinische en arbeids&organisatie psychologie in 1991. Tijdens mijn vervolgopleiding RINO heb ik gewerkt bij een PAAZ en daarna in de (pijn-)revalidatie en arbeidsreïntegratie. Mijn specialisatie is aanhoudende lichamelijke klachten en voor deze expertise krijg ik ook veel verwijzingen. Ik ben goed op de hoogte van Wet Verbetering Poortwachter (WVP) die bij (gedeeltelijke) ziekmelding ingaat. Ook met een medische diagnose kan ik u behandelen in het beter omgaan met beperkingen en klachten en de kwaliteit van leven te verbeteren. Denk hierbij aan NAH, diabetes, herstel van kanker, spierziekten en neurologische aandoeningen. Uiteraard behandel ik cliënten met sombere en depressieve klachten, veelvuldig piekeren, angstklachten, ADHD, verlies en rouw, posttraumatische stressklachten, identiteitsproblemen als negatief zelfbeeld en assertiviteitsproblemen, eetproblematiek en partnerrelatieproblemen.

Samen met de client bespreek ik welke behandeling nodig en wenselijk is en aansluit bij de verwachtingen van de client. Ik hanteer technieken en interventies uit verschillende wetenschappelijk onderbouwde therapieën als cognitieve gedragstherapie, systeemgerichte interventies, inzicht gevende therapie, directieve therapie, oplossingsgerichte therapie en daar waar nodig EMDR. Mijn stijl van werken kenmerkt zich door een praktische aanpak met ruimte en aandacht voor pijn, tegenslag, zorgen en verdriet in wisselwerking en balans met invulling, zingeving en vertrouwen voor vandaag en morgen. De partner nodig ik graag uit voor een gezamenlijke sessie en ik betrek graag werk en sociale context in een begeleiding.

Ook geef ik relatiegesprekken, waarbij de focus is op het hier-en-nu en de onderlinge communicatie te verbeteren. Naast helder krijgen wat uit balans is geraakt vind ik het ook belangrijk aandacht te besteden aan verbondenheid en versterking positieve gevoelens waardoor er weer naar de toekomst gekeken kan worden.

Ik ben opgeleid in de cognitieve gedragstherapie, EMDR, relatietherapie, oplossingsgerichte therapie, NLP en psychofarmacologie. Naast de praktijk ben ik docent bij de NSPOH in ‘SOLK & Aanpak Somatisatie’ en de Master Opleiding Fysiotherapie HU. In overleg is ook coaching en in company training mogelijk.

Praktische zaken:

  • Aanmelding graag per email naar astrid@workingsolutions.nl en wilt u uw naam en mobiele telefoonnummer vermelden? Dan mail ik u een hand-out met Algemene Voorwaarden & Praktische Zaken. Plus, ik zal u een beveiligde mail (secure zorgmail) sturen met de volgende vragen: hulpvraag kort toe te lichten, wie uw huisarts is en of u al een verwijsbrief voor de GB GGZ hebt, bij wie uw zorgverzekering is en voorkeur voor dag/tijdstip eerste afspraak. U kunt op deze mail veilig antwoorden. Daarna zal ik u bellen – of mailen – met voorstel eerste afspraak en u hierin enkele opties geven.
  • Zorgverzekeraars contracten 2023. Met ALLE zorgverzekeraars contract en ik factureer elektronisch naar uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar verrekent het eigen risico met u.
  • Gesprekken ook in het Engels.
  • Er is voldoende gratis parkeergelegenheid voor de deur. Mijn praktijkkamer is op de 1e verdieping in Julius GC Terwijde waar een lift is.

Samenwerkende Psychologen Leidsche Rijn & Huisarts & Huisartsenpost.

  • Wij van Samenwerkende Psychologen Leidsche Rijn zijn elkaars praktijkwaarnemer in geval van langer durende afwezigheid.
  • Er is geen 24-uurs beschikbaarheid. Dit betekent dat bij spoed en crisis contact opgenomen dient te worden met de huisarts of buiten kantoortijden met de huisartsenpost. Bij gedachten aan zelfdoding staat op www.113.nl nuttige informatie hoe (direct) hulp te krijgen.

Beroepscode GZ-psycholoog BIG:

  • In de WGBO, Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst, staan wetten en plichten waar ik me aan dien te houden. Hierin is het beroepsgeheim uitermate belangrijk en mag ik alleen met ondertekende machtiging informatie verstrekken of overleggen met derden. Een client heeft recht op inzage eigen dossier en ik dien na sluiten dossier dit 20 jaar te bewaren. Voor het EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) geldt de AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking) en ondertekende overeenkomsten zijn ter inzage in mijn praktijkkamer.
  • Mocht u ergens ontevreden over zijn, dan hoop ik dat u dit zo snel mogelijk met me bespreekt. Als we er samen niet uitkomen en is de klacht ernstig, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van mijn beroepsvereniging LVVP. Informatie hierover vindt u op https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/
  • (Kopieën) van diploma’s en goedgekeurd Kwaliteitsstatuut LKS 3.0 zijn ter inzage in mijn praktijkkamer.
  • Praktijk visitatie is door LVVP in mei 2022 goed gekeurd.

 

 

 

 

 

 

(Jong)volwassenen/ouderen

Contact

Mevr. M.H.A. (Astrid) te Koppele
GZ-psycholoog GB GGZ
Registerpsycholoog NIP

Lidmaatschap: NIP en LVVP
BIG registratie: 59050144225
AGB 94005972 / praktijk 94055511
KvK 30181039

Bellen: 06-52462246

Mailen: astrid@workingsolutions.nl

Adres
Julius Gezondheidscentrum Terwijde
1e verdieping
Emile Hullebroeckstraat 60
3543 BZ Utrecht

Werkdagen
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.00 uur tot 16.00 uur

Beschikbaarheid