Kosten

Vergoedingen en voorwaarden voor vergoeding 

U heeft als volwassene vanaf 18 jaar recht op vergoeding van psychologische hulp in de generalistische basis GGZ vanuit uw basisverzekering. Hierbij wordt wel het eigen risico aangesproken en sinds 2022 is dit 385 euro. Een verwijzing van uw huisarts is nodig voor vergoeding van uw behandeling. Er moet bovendien sprake zijn van (het vermoeden van) een DSM-5 stoornis.

Niet elke psycholoog binnen ons samenwerkingsverband heeft voor 2024 contracten met (alle) verzekeraars afgesloten. Als de psycholoog een contract heeft bij uw zorgverzekeraar, dan wordt de rekening rechtstreeks naar de desbetreffende verzekeraar gefactureerd. Als de psycholoog geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, dan wordt de rekening van de behandeling naar u toe gestuurd. Deze rekening kunt u vervolgens zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. Het is raadzaam bij uw verzekering de precieze vergoeding na te gaan. Als u een volledige restitutiepolis heeft, is de vergoeding het gemiddelde van het marktconforme tarief van de gecontracteerde hulpverleners. Bij een naturapolis krijgt u niet alles vergoed en het precieze percentage kan verschillen per verzekeraar. In 2014 is door de rechter bepaald dat dit minimaal 75 % moet zijn van het gemiddelde marktconforme tarief van desbetreffende verzekeraar.

Als uw hulpvraag of klachtenbeeld niet onder de vergoeding van de basisverzekering valt, kan een aanvullende verzekering gunstig zijn en dit zijn de zogenaamde OVP-consulten (OVerig Product).

Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar koopt de gemeente zorg in. De Samenwerkende Psychologen hebben geen contracten met gemeenten. Dit betekent dat behandeling voor jongeren tot 18 jaar alleen mogelijk is op eigen kosten.

Sinds 2022 is het nieuwe ZorgPrestatieModel in de GGZ van start gegaan

  • De onderstaande tarieven gelden voor verzekerde zorg en worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.
  • U betaalt eigen risico voor GGZ behandelingen.
  • Let op: uw eigen risico wordt per kalenderjaar verrekend met behandelingen in de GGZ.
  • Als een intake (diagnostiek) niet leidt tot start van een behandeling, wordt deze wel in rekening gebracht. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er geen diagnose wordt vastgesteld, wanneer u doorverwezen moet worden of wanneer u ervoor kiest om behandeling niet te starten.
  • In de geldende tarieven zijn alle administratieve taken van uw zorgverlener opgenomen.
  • Per contract met zorgverzekeraars kunnen de tarieven afwijken, maar nooit hoger zijn dan de hieronder vermelde NZa tarieven.

Tarieven 2022: verzekerde zorg

Consulttype Behandeling Tarief  (€)
vanaf 5 minuten 27,91
vanaf 15 minuten 49,89
vanaf 30 minuten 85,16
vanaf 45 minuten 120,99
vanaf 60 minuten 143,71
vanaf 75 minuten 176,88
vanaf 90 minuten 216,11
vanaf 120 minuten 317,73

Consulttype Diagnostiek Tarief (€)
vanaf 5 minuten 35,56
vanaf 15 minuten 61,31
vanaf 30 minuten 101,78
vanaf 45 minuten 142,31
vanaf 60 minuten 163,37
vanaf 75 minuten 199,03
vanaf 90 minuten 244,07
vanaf 120 minuten 351,55

Tarieven 2022: onverzekerde zorg

Het vastgestelde NZa tarief voor behandelsessies dat niet voor vergoeding in aanmerking komt is  € 117,33 per sessie (inclusief indirecte tijd). U kunt hierbij denken aan begeleiding bij burn-out klachten en rouw en behandeling van stoornissen die niet vergoed worden (zoals een aanpassingsstoornis). Ook wanneer u ervoor kiest om zonder een verwijzing van de huisarts te komen, worden de kosten per sessie aan uzelf gefactureerd conform de vastgestelde tarieven voor onverzekerde zorg.

Afzeggingen

Uw afspraak afzeggen? Doet u dat uiterlijk 48 uur van te voren, dan brengen wij geen kosten in rekening. Aan annulering van uw afspraak binnen 48 uur zijn kosten verbonden, die de verzekeraar niet vergoedt.